Bescherming van de Privacy

vzw Polariteit respecteert de Privacy van de gebruikers van haar website.

Het verzamelen van "persoonlijke gegevens" via de vzw Polariteit website en het gebruik dat vzw Polariteit van deze gegevens maakt, is strikt in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (BS 18/3/1993, gecoördineerde versie augustus 2003 met de bepalingen omtrent de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 26/6/2003) en de Wet van 11/12/1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24/10/1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (BS 3/2/1999).

vzw Polariteit verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens over de gebruikers
van haar website alleen voor interne doeleinden:

· Verzameling van persoonlijke gegevens bij registratie, aankopen en acties:
vzw Polariteit verzamelt persoonlijke gegevens bij de registratie door de gebruiker op de website, bij aankopen door de gebruiker via de website, of bij het al dan niet intekenen op een commerciële actie. Persoonlijke informatie die door de gebruiker wordt verstrekt tijdens de registratie op de website, bij het verrichten van een aankoop, of bij de deelname aan bepaalde acties, kan door vzw Polariteit of door de met vzw Polariteit geaffilieerde ondernemingen worden gebruikt voor (directe) marketingdoeleinden, voor klantenbeheer en om bepaalde diensten te kunnen aanbieden; deze persoonlijke informatie kan ook verstrekt en gedeeld worden met contractueel verbonden partijen. Uiteraard kan de gebruiker die niet wenst dat zijn persoonlijke gegevens op de hoger beschreven manier worden gebruikt, dit op de daarvoor voorbehouden plaats bij de registratieprocedure aanduiden.

· Verzameling van gegevens voor interne doeleinden :profilering, trafiekanalyse, verbetering van aangeboden diensten
vzw Polariteit verzamelt ook persoonlijke informatie voor interne doeleinden, zoals bijvoorbeeld profilering van de gebruikers van de vzw Polariteit website, analyse van de webtrafiek, alsook met het oog op het verbeteren en afstemmen op de gebruiker van de door vzw Polariteit geboden diensten.

· Gebruik van "cookies"
vzw Polariteit kan tenslotte gebruik maken van zogenaamde "cookies". "Cookies" zijn minuscule gegevens die op de harde schijf van de gebruiker worden ingeplant om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Het gebruik van "cookies" wordt door websurfers algemeen aanvaard. De meeste belangrijke websites maken er dan ook gebruik van. vzw Polariteit maakt onder meer gebruik van "cookies" om te vermijden dat de gebruiker van de vzw Polariteit website zich voortdurend moet aanmelden om gepersonaliseerde diensten te verkrijgen via zijn gebruikersnaam en paswoord. Je kan het gebruik van cookies in belangrijke mate zelf beheren via je browser. vzw Polariteit kan echter geen optimale werking van de vzw Polariteit website garanderen, indien je het gebruik van cookies via je browser uitschakelt.

· Recht op inzage en correctie
Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht om toegang te vragen en te verkrijgen tot zijn/haar persoonsgegevens die door vzw Polariteit worden verwerkt. Daarenboven kan deze persoon ten allen tijde de verbetering van deze gegevens vragen. Het verzoek tot toegang tot of wijziging van persoonlijke gegevens moet worden gericht per post met bewijs van identiteit aan vzw Polariteit Verkortingstraat 55, 9040 Gent. Hij/zij kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor (directe) marketingdoeleinden via email gericht aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

· Wijziging en kennisgeving van deze privacy regeling
vzw Polariteit behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring ten allen tijde aan te passen. Uiteraard zal zij de gebruikers van haar website hiervan op de hoogte stellen op haar website of via e-mail.

Zie ook gebruiksvoorwaarden

Ezine

Vul je e-mail adres in om de Polariteits ezine te ontvangen!