Afdrukken

Het gebruik van de vzw Polariteit website impliceert dat de bezoeker (hierna "de gebruiker" genoemd) zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Onder "informatie" wordt hieronder verstaan informatie onder welke vorm dan ook zoals teksten, lay-out, afbeeldingen, software, grafische elementen of andere items.

1. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

De gebruiker is niet gemachtigd welke informatie dan ook die wordt bekomen via deze website op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook commercieel te exploiteren.

Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan (tenzij vzw Polariteit uitdrukkelijk in de mogelijkheid tot opslaan van de informatie voorziet door middel van een "Sla op" button) of te gebruiken voor onwettige doeleinden.


2. Aansprakelijkheid

3. Hyperlinks naar sites van derden

4. Intellectuele eigendomsrechten

5. Slotbepaling

Ieder geschil met betrekking tot deze website wordt door het Belgisch recht beheerst en de rechtbanken van Gent (BelgiĆ« zijn uitsluitend bevoegd.

Zie ook Privacy